Stichting Live Klassiek, opgericht 8 april 2004 Notaris Zwaniken Velp
k.v.k. Arnhem 09142121
Algemene Voorwaarden

28 januari 2014
naar Hoofdpagina Live Klassiek

Algemene voorwaarden

 1. Omschrijving

  Stichting: De Stichting Live Klassiek
  Opdrachtgevers = klanten zijn personen of instellingen die de Stichting om live muziek vragen en die de rekening betalen.
  Musici zijn de personen die bij de klanten komen spelen.
 2. Musici

  De stichting heeft geen leden en heeft geen musici in dienst.
  Het onderscheid tussen amateurs en beroepsmusici vervalt.
  De stichting beschouwt een speelvergoeding van 100 of meer als marktconform.
  We onderscheiden twee groepen.
  1. De musicus die minder dan 100 als vergoeding ontvangt.
  2. De musicus die 100 of meer als vergoeding ontvangt.

  1. De Stichting en de musicus van groep 1

   De stichting legt een lijst aan van vaste medewerkers, waarvoor de onderstaande regelingen geldig zijn. Musici die het afgelopen jaar voor de stichting gespeeld hebben staan al op de lijst.
   De musici worden per concert gevraagd om te spelen. Daarbij wordt een vergoeding afgesproken.
   De stichting hoeft geen VAR-verklaring en geen kopie van een legitimatie van de musicus te hebben.

   Speelvergoeding.

   Voor groep 1 bedraagt de vergoeding per speelbeurt meestal 50.
   In drukke tijden is incidenteel meer beschikbaar
   Voor het eerste optreden is meestal 90 beschikbaar
   Voor wekelijks terugkerende speelbeurten geldt 25, soms 30.
   Na het concert of de speelbeurt maakt de stichting de vergoeding per giro over aan de musicus.
   De musicus hoeft over de ontvangen vergoeding geen loonbelasting en geen premies werknemersverzekeringen te betalen als het bedrag van de vergoeding + de kilometervergoeding is of minder is dan 150 per maand en 1500 per jaar. De musicus moet dat in overleg met de stichting zelf in de gaten houden.
   De stichting hoeft de bedragen niet op te geven aan de belasting. Wel moet de administratie van de stichting 7 jaar lang beschikbaar zijn voor de belastingen.
   De stichting hoeft van de vergoedingen geen belasting of premie in te houden.

   Reiskostenvergoeding.

   Bij het afspreken van een speelbeurt regelt de stichting ook wie er rijdt om zodoende de kosten beperkt te houden. De chauffeur(s) krijgt een kilometervergoeding van 19 cent berekend op www.routenet.nl
   Wie anders dan met de auto reist kijgt dezelfde vergoeding per kilometer.
   De reiskosten worden apart van de vergoeding door de stichting gegireerd.
   Er wordt geen belasting over geheven. De stichting moet de vergoedingen in de administratie beschikbaar hebben voor de belasting.

   Intentieverklaring:

   De musicus zal niet buiten de stichting om bij klanten geld gaan verdienen (voor zich zelf gaan beginnen) met behulp van de muziek, de steun, de begeleiding en de ervaring die hij van de stichting (in gebruik) heeft, of door de publiciteit die de stichting voor hem gemaakt heeft en de organisatie die de stichting ten koste van moeite en geld opgebouwd heeft.
   Er is geen contract, maar probeer loyaal te zijn en meld het aan de stichting. In overleg kan alles geregeld worden.

   De musicus van groep 1 en de belasting:

   De musicus hoeft de ontvangen vergoeding en reiskosten niet op te geven aan de belasting.

   Voor UWV:

   De musicus die een uitkering ontvangt van UWV moet aan UWV opgeven wat hij als vergoeding ontvangt van Live Klassiek. Reiskosten hoef je niet op te geven aan UWV.

  2. De Stichting en de musicus van groep 2

   De vrijwilligersregeling geldt niet.
   Van de musicus vraagt de stichting een VAR-WUO en een legitimatie. D.w.z. dat de Stichting geen belasting en premie betaalt/inhoudt.
   De musicus moet het bruto bedrag opgeven aan de belasting en hij betaalt wel belasting en premie.
   De musicus meldt aan de stichting hoeveel % belasting en premie over het bruto bedrag hij moet betalen, b.v. 40%. De Stichting gireert dan 167 naar de musicus als de afgesproken nominale vergoeding 100 was.

 3. De stichting en de opdrachtgever = klant
  Overeenkomst
  Nota

  1. Overeenkomst

   De klant vraagt aan de stichting om live klassieke muziek en geeft daarbij zijn voorkeuren te kennen over aantal musici, aard van de muziek, instrumenten, tijd, tijdsduur en plaats.
   De stichting doet een programma-voorstel met daarbij een prijsopgave, all-in.
   Als beide partijen het eens worden sluiten de partijen een al of niet formele overeenkomst over het concert.
   Op www.liveklassiek.nl/programma.html vindt de klant bij de bepaalde datum de afspraken vermeld. Daar kan hij controleren.
   Desgewenst geeft de stichting ten overvloede een schriftelijke bevestiging.
   Als de musici komen spelen hoeven ze zich niet te legitimeren. Ook hoeven ze geen verklaring arbeidsrelatie of gageverklaring te leveren. De klant is geen werkgever.
   Aan de uitvoerende musici wordt geen geld gegeven of gegireerd.

  2. Nota

   De klant ontvangt van de stichting een nota en een afschrift van de verklaring-belastingplichtige, waaruit blijkt dat de stichting alles met de belasting geregeld heeft.
   De klant voldoet binnen 30 dagen het overeengekomen bedrag aan de stichting per giro.
   Aan de musici wordt door de klant geen geld overhandigd en/of gegireerd.
   Als de betaling op de vervaldatum nog niet binnen is volgt een schriftelijke aanmaning, aangetekend, waarbij de opdrachtgever nog twee weken de tijd krijgt het notabedrag te gireren.
   Als daar niet aan voldaan wordt wordt de vordering met het oorspronkelijke bedrag overgedragen aan incassobureau Lindorff Credit Management BV.
   Incassokosten bedragen voor:
   nota___inc.k
   500__ 75
   320__ 46
   minder_ 40
   Omdat de Stichting Live Klassiek niet BTW-plichtig is zal Lindorff BTW over de buitengerechtelijk kosten in rekening brengen bij de debiteur.

Besproken met dhr. Harpenslager van belastingkantoor Arnhem op 31 mei 2012.
Goedgekeurd door het bestuur van Stichting Live Klassiek op 5 juni 2012.
naar Hoofdpagina Live Klassiek
naar paginabegin