15 januari 2014
Naar Hoofdpagina Live Klassiek
... Programma, concerten , agenda
Live Klassiek. Bel: 06 8100 8122 of stuur een mail

Trio fluit, viool en piano. Klassiek.
€ 240 < 3 uur
€ 360 > 3 uur


Programma
 1. Trad. Krontjong
  Kerontcong is een 5-snarige indonesische soort gitaar die niet meer gebruikt wordt.
  Krontjong-muziek is ongeveer 1680 ontstaan uit een samenvoeging van westerse liedjes, van Portugezen en Nederlanders met inlandse muziek. Inlandse liederen, teksten, gamelanmuziek, kerontcong.
  1. Terang Boelan di kali, de heldere maan spiegelt in de rivier. 2'
  2. Kasiang si Patokaän. 2'
 2. Johann Pachelbel 1653-1706, Canon, arr Daniel Dorff 4
 3. Johann Christian Bach 1735-1782, uit de Sinfonia in Bes, Andante. 4'
 4. Ludwig van Beethoven (1770-1827) Uit de 9e symfonie: "Ode an die Freude" 4'
  tekst 1803 van Friedrich von Schiller 1759-1805,
  In 1972 koos de raad van Europa dit thema als zijn eigen volkslied
  Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
  Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!
  Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt;
  Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.
 5. Volkslied 1800, "Guter Mond du gehst so stille" 2'
  Een jongen die aan de maan vraagt om zijn liefde over te brengen.
 6. Sebastián de Iradier y Salaverri (Yradier) 1809-1865 "La paloma" "de duif"
  Spaanse componist die ook de tekst bedacht.
  Door weemoed gedreven, de zee op.
  Bij het afscheid tot moeder:
  ... Als ik ooit ten prooi val aan de zwellende zee,
  dan vliegt er een witte duif naar je toe.
  Laat haar binnen door het venster,
  Met haar zal mijn ziel dan bij je zijn.

  Gecomponeerd in 1863. Kort voor zijn dood. Na een verblijf in Havana op Cuba. Vandaar het ritme van het lied, de habanera.
  Iradier heeft niet meer beleefd dat zijn lied tot de meest verbreide liederen aller tijden werd.
  Het beeld van de witte duif als overbrugging van eenzaamheid, heimwee en dood enerzijds en liefde anderzijds is van 500 v. Chr. als de Grieken witte duiven zien opstijgen van een zinkend Perzisch oorlogsschip.
  "El Arreglito" is een andere habanera van Iradier, door Bizet gebruikt in Carmen
 7. Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809 1847, Herbstlied, opus 63 nr 4, tekst van Karl Klingemann. 4'
  Karl Klingemann, amateur-dichter en musicus maakte in 1829 samen met Mendelssohn een reis naar de Schotse hooglanden. De twee romantici deden zich hier tegoed aan het overweldigende landschap. Mendelssohn, die ook goed kon tekenen, vereeuwigde het ruige Schotse landschap, waarbij Klingemann de schetsen illustreerde met poëtische invallen.
  Ach, wie so bald verhallet der Reigen, wandelt sich Frühling in Winterzeit
  - Ach hoe snel verstomt de reidans, wordt voorjaar winter
  Ach wie so bald in trauerndes Schweigen wandelt sich alle die Fröhlichkeit
  - Ach hoe snel verandert vrolijkheid in treurend zwijgen
  Bald sind die letsten Klänge verflogen, Bald sind die letzten Sänger gezogen
  - Spoedig zijn de laatste klanken weg en de laatste zangers vertrokken
  Bald ist das letzte Grün dahin, alle sie wollen Heimwärts ziehn
  - Spoedig is het laatste groen weg. Ze willen allemaal naar huis.
  Ach, wie so bald verhallet der Reigen, wandelt sich Lust in sehnendes Leid.
  - Ach hoe snel verstomt de reidans, wordt plezier tot verlangend leed
  War ihr Traum ihr Liebesgedanken? Süss wie der Lenz und schnell verweht?
  - Waren de liefdesgedachten maar een droom? Zo zoet als de lente en snel vervlogen?
  Eines nur eines will nimmer wanken, es ist das Sehnen das nimmer vergeht.
  - Een ding wil niet wankelen, het verlangen dat nooit overgaat.
 8. Friedrich Wilhelm Kücken 1810 1882
  1. Treue Liebe. "Ach, wie ist möglich dann." 1827. Tekst stamt van Helmine von Chezy en is omgevormd. 1'
  2. Der kleine Rekrut. "Wer will unter die Soldaten" 1855. 2'
 9. Traditional, La Cucaracha 2
  Cucaracha betekent kakkerlak. Dit liedje bestond al in 1883 of mogelijk al in 1818. De componist is niet bekend. Het werd pas populair in het begin van de 20e eeuw, de Mexicaanse revolutie. Als spotliedje. Wie er mee bespot werd is mij niet duidelijk geworden.
 10. Johannes Brahms 1833 1897
  1. Der Gang zum Liebchen opus 48 nr 1. 2'
  2. Sonntag opus 47 nr 3. 2'
  3. uit Deutsche Volkslieder. Bew. Hermann Zilcher, bew Giel Smeets
   1. Dort in die Weiden steht ein Haus nr 31 2'
   2. Mein Mädel hatt einen Rosenmund nr 25 3'
 11. Pauze
 12. César Cui 1835-1918, uit "Vijf stukken voor fluit, viool en piano"
  1. Badinage 2
  2. Berceuse 2
 13. George Bizet (1838-1875)
  1. Menuet uit de Arlésienne-suite nr 2. 5'
  2. uit de opera Carmen (1873):
   1. nr 3, La Garde Montante 3
    Carmen was een lelijkerd, letterlijk en figuurlijk. De meisjes van de sigarettenfabriek flirten met de soldaten van de wacht die net opgekomen is. Sergeant José flirt niet. Juist daarom wil Carmen hem verleiden. Ze gooit hem een bloem in het gezicht. Ze zingt de Habanera: de liefde is een rebelse vogel. (Ze verwisselt liefde met andere dingen.)
   2. nr 5, Habañera "l'amour est un oiseau rebelle" 2
    Carmen heeft succes. José wordt verliefd. José zal achtereenvolgens meineed pleger, deserteur, bandiet, dief, smokkelaar en moordenaar worden.
   3. nr 16, Chanson ½'
    Don José zingt een liedje, Carmen zegt er iets tussendoor.
   4. nr 17, Bloemenaria 1½'
    Carmen heeft voor Don José gedanst, met castagnetten. Het botert niet tussen Carmen en Don José. Hij zingt: "De bloem die je me toegeworpen had heeft in de gevangenis haar zachte geur behouden, ook al was ze verslapt en waren de blaadjes er af gegaan. Ik deed de ogen dicht en kon bedwelmd worden van haar geur. ... ..."
    En Don José moet ook nog zijn trouwe Michaela proberen te vergeten.
   5. nr 18A, Entr'act 3e bedrijf. 3'
    In de Pyreneeën, bij de smokkelaarsbende.
   6. nr 26, Les Toréadors 2½
    José is lang weg geweest uit Sevilla. Als hij terug komt treft hij Carmen bij de heroïsche muziek bij de arena. Carmen flirt met de Toreador, de stierenvechter. Ze gedraagt zich onuitstaanbaar tegenover José. José steekt haar dood.
    In de dertiger jaren speelden Limburgse harmonieorkesten allemaal muziek uit Carmen. Zo kon het Toreadorslied herkenningsfluitje worden voor mij en mijn vriend Frits. Later huurden mijn dorpsgenoten een bus om in München-Gladbach, nu Mönchengladbach, naar de opera Carmen te gaan. Ik ging mee. De opera heeft diepe indruk gemaakt op mij. Carmen was eigenlijk een zielig figuur.
 14. Pietro Mascagni 1863-1945 Intermezzo uit "Cavaleria rusticana". 2½'
  Eenakter naar het gelijknamige werk van Giovanni Verga.
  Het kan iedereen overkomen. Sicilië. Turrido, boer, verlaat zijn dorp en zijn verloofde Lola omdat hij in het leger moet. Hij blijft lang weg. Bij zijn terugkeer vindt hij Lola getrouwd met Alfio. Turrido trouwt met Santuzza. Zoveel later wordt Turrido samen met Lola gezien. Het eind van de opera is dat Alfio Turrido dood steekt, op zondag na de hoogmis. Kort daarvoor is er het intermezzo dat met vredige sfeer, mooie muziek, kerkorgel, navrant contrasteert met de angstige voorgevoelens van de komende confrontatie van de twee mannen.
 15. Arthur Willard Pryor (1870-1942) Caprice 'The whistler and his dog', De fluiter en zijn hond (3)
  Pryor leefde ook in de eerste helft van de twintigste eeuw in Amerika waar de jazz opkwam. Pryor deed daar niet aan mee. Hij noemde de jazz de parasiet van de muziek. Hij was de "Paganini van de trombone". Na zijn pensioenleeftijd studeerde hij nog elke dag trombone.

Bestel live muziek: 06 8100 8122 of stuur een mail
Naar Hoofdpagina Live Klassiek

Aanbeveling, betreft 20 oktober 2013, Rotterdam

Hiermee wil ik de complimenten over brengen van onze gasten van afgelopen 20 Oktober.
Iedereen heeft dit concert erg mooi gevonden,ook wij zelf.

Aanbeveling, betreft 9 december 2012, St. Werenfriduskerk te Elst (Gld.)

Zondagmiddag 9 december 2012 heeft de heer Smeets als pianist in samenwerking met twee fluitistes, Elly Nijenhof en Jacqueline Arts, een prachtig concert gegeven in de St. Werenfriduskerk te Elst (Gld.).
Dit betrof een zeer toegankelijk programma met zelfgemaakte arrangementen, waarbij de heer Smeets de te spelen composities steeds toelichtte.
Het publiek luisterde ademloos. Het uur vloog voorbij.

Aanbeveling, betreft 3 november 2012, Grand Hotel Karel V, Utrecht

In de bijzondere ambiance van de Maria van Hongarije zaal van Grand Hotel Karel V in Utrecht hebben wij, Lions Hellendoorn e.o., in het kader van ons 45e Lustrum, tijdens ons galadiner, genoten van de prachtige live klassieke muziek van Ivonne de Koeijer op fluit, Thomas Patijn op viool en Irene Gootjes op piano.
Deze drie mensen hebben ons deze avond getrakteerd op mooie, passende, licht klassieke muziek van Beethoven, Bach, Brahms en nog een paar grootheden.
Deze amateurmuzikanten verdienen gehoord te worden!
Nogmaals hartelijk voor de muziek tijdens deze genoeglijke avond.
G.J.H. (Gerben) van Heun
President Lions Hellendoorn e.o.

Aanbeveling, betreft 24 augustus 2012, Huis Welgelegen, Warnsveld

Een aanbeveling voor iedereen deze zeer bevlogen musici. Er wordt ook nog eens veel aandacht geschonken aan een programmaoverzicht zodat de bewoners goed mee kunnen lezen waar het over gaat. Chapeau! Een aanbeveling!

Aanbeveling, betreft 17 augustus 2012, Huis Ter Weegen, Warnsveld

Op vrijdagmiddag 17 augustus hadden wij Giel Smeets, piano met Avionne de Koeijer en Lenette Paauw, dwarsfluit te gast om inhoud te geven aan ons traditionele vrijdagmiddagconcert.
Het was een middag in een open, ongedwongen sfeer waarin interactie met publiek plaatsvond. Er was ruimte tot vragen stellen en er waren herkenbare melodieën om mee te zingen of neuriën. Een heel leuk en gevarieerd programma waarin veel verschillende en toegankelijke stijlen aan bod komen. ‘Voor elck wat wils’ was hier helemaal van toepassing.
Onze doelgroep, grotendeels dementerenden, vereist toch wel een gevoelige benadering. Hierin zijn de muzikanten ook deze middag geslaagd door hun prettige en respectvolle uitstraling naar de bewoners.
Daardoor was het optreden op alle vlakken van hoge kwaliteit.
Volgend seizoen zullen wij ze zeker weer gaan boeken.
Judith de Vries, Coördinator activiteitenbegeleiding
HUIS TER WEEGEN | Rijksstraatweg 158| 7231AK Warnsveld
0575-522220 (algemeen) | 0575-573238 (fax)
j.devries@domusmagnus.com | www.domusmagnus.com

Aanbeveling, betreft Dinsdag 8 maart 2011 Velp

Wij hadden weer een muzikale middag verzorgd door de Stichting Live Klassiek.
Wederom hadden wij gevraagd een licht klassiek programma te brengen en men is daar weer bijzonder goed in geslaagd.
We hebben genoten van het spel van Jacqueline Arts op fluit. Extra vertederend voor onze bewoners vanwege haar jonge leeftijd.
Thomas Patijn op viool en Giel Smeets op piano.
Het was een heerlijke middag waar veel mensen van genoten hebben.
Herma van den Berg, Activiteitenbegeleiding Lorentzhuis Velp

Aanbeveling, betreft 13 januari 2011 Leeuwarden

Wij hebben genoten van een prachtig concert van Live Klassiek !!!
De hr Giel Smeets had voor ons een schitterend programma samengesteld van werken van diverse componisten. Zuiver spel van fluitiste Sandra Willard samen met violist Thomas Patijn en aan de piano Giel Smeets.
De diverse muziekstukken werden aangekondigd en uitgelegd door de Hr Smeets wat de muziek nog boeiender maakte !!
Onze gasten van serviceflat Aldlânstate hebben erg van het concert van Live Klassiek genoten !! Al met al een avond voor herhaling vatbaar.
Namens onze gasten en vrijwilligers van Aldlânstate....hartelijk dank !!!
Een akoestische piano kunnen we voor € 35 meebrengen.

Naar Hoofdpagina Live Klassiek
Hit Counter by Digits Teller start op 2 juli 2013
1 jul1 aug1 sep1 okt1 nov1 dec1 jan
0 34 56 80 109 132 156
0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
0 1,1 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8